ดูข่าวทั้งหมด

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ประกาศโดย เปิดดูแล้ว
สถานการณ์โรคติดต่อ ม.ค.64 พชรกมล 72 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ ธ.ค.2563 พชรกมล 93 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ พ.ย 63 พชรกมล 60 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ ตค 63 พชรกมล 75 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ ก.ย. 63 พชรกมล 62 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ สค 63 พชรกมล 62 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ ก.ค 63 พชรกมล 61 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ มิ.ย 63 พชรกมล 62 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ เม.ย 63 พชรกมล 54 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ พ.ค 63 พชรกมล 62 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ เมษายน 2563 พชรกมล 62 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ มีนาคม 2563 พชรกมล 154 ครั้ง
สถานการณ์โรค COVID - 19 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สสอ.ท่าบ่อ 67 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน มกราคม 2563 สสอ.ท่าบ่อ 109 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 สสอ.ท่าบ่อ 134 ครั้ง
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สสอ.ท่าบ่อ 106 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สสอ.ท่าบ่อ 118 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 สสอ.ท่าบ่อ 81 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สสอ.ท่าบ่อ 53 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สสอ.ท่าบ่อ 69 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน เมษายน 2562 สสอ.ท่าบ่อ 94 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สสอ.ท่าบ่อ 63 ครั้ง