ทำเนียบบุคลากร

 

An image
An image

นายสถิต พูลเพิ่ม
สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ

An image

นายบุญสัน อนารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อด้านบริหาร
 

 

An image

นายใจเพชร พลสงคราม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 

 

An image

นายอดุลย์  พินิจมนตรี
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน

 

An image

นายพชรกมล แก้วฝ่าย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

An image

นายอนุพงศ์ กุมารสิงห์
พนักงานการเงินและบัญชี

An image

นางสาวณรัญญา คำพรหมมา
พนักงานบริการ