ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานธุรการ