หน้าหลัก arrow ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร


images/stories/st.jpg 

 
นายสถิต พูลเพิ่ม

สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ

 

 

images/stories/aun.jpg

 

 

นายนิรันดร์ ถาละคร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

images/stories/chun.jpg 

 

 

นางฉันทนา คำทวี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

 

นายบุญสัน อนารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 images/stories/pee.jpg

 

 

 

นางกรุณา นาผล 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 


This Category is currently empty


 

 


Internal Site
Food safety ท่าบ่อ
กลุ่มงานวิชาการ
คลังภาพกิจกรรม
KPI COCKPIT
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เว็บไซต์แนะนำ
สสจ.หนองคาย
ชมรม สธ.ประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
สุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์ สช.ภาคอีสาน
NHSO Budget
สาระน่ารู้

images/stories/bullet[2].gifโรคไข้เลือดออก
images/stories/bullet[2].gifโรคเลปโตสไปโลซิส
images/stories/bullet[2].gifโรคบลูเซลโลซิส
images/stories/bullet[2].gifโรคเมลิออยโดสิส

Polls
เว็บไซต์ นี้เป็นอย่างไร
  
ผู้เยี่ยมชม เป็นใครบ้าง