***เรียนเจ้าหน้าที่ สสอ.ท่าบ่อ ทุกท่าน***
ที่นี่เป็นที่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปเท่านั้น
กรุณาส่งข่าวให้ถูกประเภท
(ห้ามส่งข่าวเชิญประชุม อบรม สัมนา ศึกษาต่อที่นี่)

ยอมรับ