สสอ.ท่าบ่อ
งานสารสนเทศ สสอ.ท่าบ่อ ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ

<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 1221  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) เรียน ผอ ใจเพชร  พลสงคราม
(เนื้อเรื่อง)       ตามที่ท่าน ได้ให้ สสอ ท่าบ่อ ติดตาม ดูแลข้อมูลให้ หน่วยงานท่าน นั้น
  พบว่า ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ (ถูกวินิจฉัยในงบประมาณ 2556)  จำนวน 136  ราย  โดยได้ส่งข้อมูล ไว้ใน ftp ห้อง นาข่า แล้ว   ส่วนรายละเอียดภาพรวม ทั้งอำเภอ จะได้แจ้งในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  
      ไม่สามารถส่งผ่านหน้าเวปได้ เนื่องจาก มีเลข ปปช. คนไข้
     จึงเรียนเพื่อทราบและตรวจสอบ[จาก : สสอ.ท่าบ่อ]

[ ปิด ]