สสอ.ท่าบ่อ
งานสารสนเทศ สสอ.ท่าบ่อ ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ

<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 1260  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) การประเมินมาตรฐานสุขศึกษา
(เนื้อเรื่อง) เรียน ผอรพสต ทุกท่าน 

         สสอ ท่าบ่อ ขอแจ้งให้ท่าน ประเมินมาตรฐานสุขศึกษาตาเองผ่านระบบเวป http://203.157.7.55/h_standard/frontend/theme/index.php   และเลือกเมนูซ้ายมือ ประเมินตนเอง  โดยระหัสผู้ใช้  และรหัสผ่าน คือ รหัสหน่วยงาน   
       เมื่อท่านประเมินตนเองแล้ว  ให้เตรียมจัดทำรูปแบบ มส4 (รายงานไม่เกิน 60 หน้า )    และตรวจสอบสอบ http://kpi62.net  ซึ่ง สสอ ได้ลงข้อมูลให้ก่อนแล้ว  และท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามสะดวก

              จึงเรียนมาเพื่อทราและโปรดดำเนินการ

             ขอแสดงความนับถือ 
  นายบุญสัน  อนารัตน์
   ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา สสอ ท่าบ่อ[จาก : งานวิจัยและพัฒนา]

[ ปิด ]